IZRADA SAJLI / 1

ograda_1_1301416230.JPG

Premjestite bokobrane i sve ostale stvari koji bi mogli zasmetati prilikom uzimanja mjera.

IZRADA SAJLI / 2

ograda_2_1301416321.JPG

Postavite početak metra u ravninu točke prenosa sile (područje na kojem bolcen terminala sajle dodiruje ogradu)

IZRADA SAJLI / 3

ograda_3_1301417179.JPG

Vucite metar uz sajlu tako da što bolje odgovara položaju sajle na brodu

IZRADA SAJLI / 4

ograda_4_1301417319.JPG

Pripazite da metar i mjerena sajla budu na istoj visini

IZRADA SAJLI / 5

ograda_5_1301417622.JPG

Izmjerite dužinu do točke prijenosa sile ( 9,11m, u primjeru).

IZRADA SAJLI / 6

ograda_6_1301417658.JPG

Vratite bokobrane na prijašnje položaje

IZRADA SAJLI / Postupak za uzimanje mjere dužine sajle ograde

  1. Premjestite bokobrane i sve ostale stvari koji bi mogli zasmetati prilikom uzimanja mjera.
  2. Postavite početak metra u ravninu točke prenosa sile (područje na kojem bolcen terminala sajle dodiruje ogradu).
  3. Vucite metar uz sajlu tako da što bolje odgovara položaju sajle na brodu.
  4. Pripazite da metar i mjerena sajla budu na istoj visini.
  5. Izmjerite dužinu do točke prijenosa sile.
  6. Vratite bokobrane na prijašnje položaje.

Detaljni pregled koraka sa slikama pogledajte preko tabova

N.B. U slučaju nedostatka sajle i/ili stupića, aproksimirajte položaj metra prema pretpostavljenom budućem položaju sajle.
U slučaju korištenja standardnog natezača dopuštena je greška prilikom mjerenja do 2cm. Kod korištenja pelikan-kuke umjesto natezača greška može biti 1cm.

Ovako uzete mjere nam pošaljite, kao i promjer i vrstu sajle (ili tip broda), pa od nas dobivate ponudu.
Na sličan način uzimaju se i mjere za sajle jarbola, u tom slučaju kontaktirajte nas prije mjerenja.

"SKIPER"
Grgura Budislavića 99
HR-23000 Zadar
e: skiper.zadar@gmail.com
mob: ++385/(0)95 837 4749
mob: ++385/(0)95 894 5889